Almedalen 2014

Entreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtid - 3/7 2014

283 views
03 Juli, 2014

Varje dag i Almedalen samlade vi ett gäng innovatörer och entreprenörer med idéer, kraft och vilja att forma Sveriges digitala framtid. Diskussionen leddes av Beata Wickbom och Elisabeth Hellström.


Medverkande

Elcim Yilmaz är initiativtagare till Entreprenörskap Sverige 3.0 - ett projekt finansierat av Tillväxtverket och ett Resurscentrum, som handlar om att förändra och eliminera hinder och strukturer som företagare i allmänhet och kvinnors företagare i synnerhet möter i sin verksamhet och vardag. Hon är också redaktör för antologin "Tolerans - 29 röster mot Rasism", ambassadör för Kvinnligt Företagare på uppdrag av Tillväxtverket och ensamstående mamma.


Lena Miranda har under 10 års tid drivit rekryteringsföretaget Skill, som haft en tydlig nisch mot IT. Skill har jobbat långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna, och vid sidan av det dagliga rekryteringsarbetet jobbat aktivt med att få fler unga intresserade av teknik och IT. Exempel på projekt som Skill drivit är East Sweden Hack och IT-talang. Skill har även medverkat som samarbetspart i flera projekt, bl a som sponsor till CoderDojo i Norrköping samt Webhack, som gick av stapeln under våren.


Max Valentin rör sig i området mellan digital innovation, deltagarkultur och offentlig verksamhet. Efter Chalmers entreprenörsskola har han byggt flera system som står med en fot i det offentliga och en i det privata. Det hybrida crowdfundingsystemet Crowdculture används nu i många landsting och biodistributionssystemet Cinetopia.cc effektiviserar mötet mellan publik och filmmakare. Max hjärta bultar för miljöer där människor samproducerar berättelser och skapar gemensamma erfarenheter.


Joel Lindefors, kommunikatör och aktivist, jobbar med hållbarhetskommunikation på Futerra, Han har tidigare bland annat varit ledare för nätverket Rena Kläder och PR-ansvarig på Nudie Jeans. När han förklarar möjliga vägar till en hållbar utveckling brukar han presentera Planetary Boundaries som det som sätter förutsättningarna och internet som det som ger oss möjligheterna.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Lägg till en kommentar
Post som (logga ut)