Almedalen 2015

Cirkulär ekonomi - har vi råd att vänta?

1.05 views
01 Juli, 2015
I går sopor – i dag en tillgång som kan användas igen. Och igen. Kan den cirkulära ekonomin rädda världen och tillväxten? Är den cirkulära modellen ett sätt för miljörörelse och näringsliv att hitta en gemensam väg framåt? Hur ser de största utmaningarna och de nya affärsmodellerna ut? http://www.va.se/event/veckans-affarer-i-almedalen-2015

Medverkande:
Klas Eklund, författare och seniorekonom, SEB 
Anders Wijkman, opinionsbildare ordförande, Återvinningsindustrierna Miljömålsberedningen och Romklubben 
Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig, Ikea 
Lena Ander, generalsekreterare, NMC – Nätverket för Hållbart Näringsliv 
Sofie Allert, grundare och vd, Swedish Algae Factory

Moderatorer: Ulf Skarin, chefredaktör, Veckans Affärer & Beata Wickbom, digital strateg.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Lägg till en kommentar
Post som (logga ut)