Almedalen 2015

IT i skolan – vår nästa klassfråga?

153 views
30 Juni, 2015
När allt fler skolhuvudmän, skolor och lärare arbetar med den digitala agendan, så visar forskning att lT-satsningar kan bidra till att bra skolor blir bättre och dåliga blir sämre, samt att risken för segration ökar. Har alla elever samma möjligheter? Är skolan kompensatorisk i den digitala frågan?

Medverkande:
Per Kornhall (@Kornknarr), Skolexpert debattör och författare 
Tobias Baudin (@TobiasBaudin), Vice Ordförande, LO 
Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik, Högskolan för lärande och pedagogik Jönköping

Moderator: Brit Stakston (@BritStakston), Mediestrateg Stakston PR

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Lägg till en kommentar
Post som (logga ut)